Създадохме серия от социални събития за размяна на дрехи “ВЪРТИДРЕШКА“. На тях хората могат да донесат своите дрехи за размяна, да ги оставят на обозначените места за целта, след което са свободни да изберат между останалите дрехи, да се почерпят с напитка или хапка, както и да споделят емоцията с останалите. Събитията всеки път се провеждат на различни места и с различна концепция. На всяко от тях обявяваме кауза, която за нас е важна и заслужава внимание. Проведохме търг с дрехи на известни личности, помогнахме на хора в нужда и на новороденото котило във фондация за обучения на кучета- водачи.