Демоде ли е да притежаваш дрехите си? Is owning clothes history?

Автор на статията: Катя Делипавлова.

Катя е новото попълнение в story-writing часта ни и бихме искали да я представим така, както тя се описа: 

„Аз съм експерт по дигитален маркетинг с интереси в областта на модата и шопингхолизма.

Вдъхновявам се от предизвикателствата и постоянно живея извън зоната ми на комфорт.
Обичам да анализирам данни и да ги превръщам в полезна информация. 
Опитвам се да вдъхновявам хората около мен и май се получава…
Вярвам, че животът е като огледало – ако му се усмихнеш, ще ти отвърне със същото 🙂 „

„Гардеробът ми е пълен с дрехи, а няма какво да облека!“ Познато ти е, нали?

Замисляла ли си се, че в 80% от времето носиш 20% от дрехите си? Да, принципът на Парето е напълно приложим, когато говорим за навиците ни на обличане. Това означава, че по-голяма част от дрехите, които притежаваме, са забравени в някой ъгъл на гардероба ни. А парите, които сме платили за тях са похарчени напразно.

Това пренасищане с дрехи се случи заради бума на фаст фешън индустрията.
Благодарение на нея получихме достъп до рокли, обувки и аксесоари по последен писък на модата и то на много достъпни цени. Бързата мода, разбира се, е с много кратък жизнен цикъл на дрехите, което пък доведе до по-често посещаване на магазините, предлагащи нови модели на всеки две седмици, изобилие от промоции, намаления и изгодни оферти.

Днес обаче модният бизнес трябва да се съобрази със съвместното потребление, защото популярната тенденция за споделяне на ресурси, промени правилата на играта дори във фешън индурстрията.

Защо притежаването на дрехите остана в историята?

Истината е, че когато си купуваме дрехи, всъщност си купуваме изживяването, което ни осигурява тази дреха. Нека си признаем какво се крие зад покупката на нова дреха – емоцията да я видим в магазина, да я купим, да я покажем на приятелите си и да я споделим в социалните мрежи. Когато си купуваме нова рокля, всъщност го правим заради това изживяване, а не заради самото притежаване на дрехата.

От друга страна, в ерата на социалните медии, никой не иска да бъде видян с един и същи аутфит повече от един-два пъти.

И така, за да се справят с ограничените си ресурси и неограничените си желания, поколението на Милениумите започна да наема дрехи, да купува втора употреба и дори да продава собствените си.

Всеки от нас е заемал поне веднъж в живота си дреха от своите приятели. Това е нещо съвсем естествено и нормално, особено за ученическите ни години. Сега обаче интернет направи възможно тази размяна да се пренесе онлайн и да стане достъпна до огромен брой хора.

И най-хубавото е, че чрез споделената консумация, спестяваме голяма част от парите си от една страна, и помагаме на природата, като удължаваме живота на всяка разменена или препродадена дреха и аксесоар. А и да не забравяме, че продавайки или отдавайки под наем неизползваните от нас дрехи, чанти и обувки, възвръщаме част от доходите си.

Като резултат от икономиката на споделянето, на модния пазар се появиха два нови бизнес модела. Първият дава възможност за наемане на скъпи маркови дрехи за специални събития, като абитуриенски балове и сватби. А вторият е насочен към покупка и продажба на дрехи втора употреба – както онлайн, чрез различни платформи, така и офлайн на специални за целта организирани събития. Последното такова събитие, организирано от Empty Your Wardrobe, беше през април и повече за него можеш да научиш от Empty Your Wardrobe Part III.

  Author of the article: Katya Delipavlova.

Katya is the new addition to our article-writing team and we would like to introduce her with the words she used to describe herself:

“I am an expert on digital marketing having interests in fashion and shoppingholism.

Challenges inspire me and I constantly live outside my comfort zone.

I love analysing date and deriving useful information from it. 

I try to inspire the people around me and I think it’s working…

I believe life is like a mirror – if you smile at it, it will smile back.”

“My wardrobe is full of clothes, but I’ve got nothing to wear!” Sounds familiar, right?

Has it ever crossed your mind that 80% of the time you wear only 20% of the clothes you own? Yes, the Pareto principle applies to the way we choose our clothes. This means that the majority of the clothes we own are left and forgotten in dark corners of our wardrobes. The money we spent on them are wasted.

This oversaturation with clothes happened because of fast fashion. Thanks to fast fashion we were granted access to the latest fashion dresses, shoes and accessories at low prices. The lifespan of fast fashion apparel is very short and this leads to an increased need to visit shops offering new models every second week, and to an overflow of promotions, discounts and deals.

However, nowadays fashion industry needs to take into account collaborative consumption, because the popular resource sharing trend changed the rules of the game.

Why clothes hoarding became history?

The truth is that when buying clothes, we actually buy experience. What hides behind the purchase of a new item is the emotion we get when we see it in the shop, when we buy it, show it off to our friends or share pictures of it on the social media. We buy a new dress because we want that experience, not because of the dress itself.

Furthermore, in the social media era no one wants to be seen wearing the same outfit more than once.

So, to deal with limited resources and unlimited desires, the Millennials started renting clothes, buying second hand items or even selling what they own.

Every one of us has borrowed clothes from a friend at least once in their life. This is quite natural and common, especially in the school years. Now internet made it possible for exchange of clothes to be brought online and become available for the masses.

The best thing about this is that through collaborative consumption: first, we save a lot of money; and second, we take care of nature by lengthening the lifespan of clothes and accessories which were exchanged or resold. Let’s not forget that by selling or leasing the clothes, bags and shoes we don’t use, we recover part of our expenses.

As a result of the collaborative industry, two new business models appeared on the fashion market. The first one allows the renting of expensive brand clothes for special events such as a prom or wedding. And the second is aimed at the purchase and sale of second hand clothes, both online on various platforms and offline at specially organised events. The last such event organised by Empty Your Wardrobe was in April and you can learn more about in Empty Your Wardrobe – Part III.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *