ТВОРЦИ НА ИДЕИ – ВЯРА ЦЕНЕВА / VYARA TZENEVA JEWELLERY CRAFT IDEAS – VYARA TZENEVA JEWELLERY

Разкажете ни как протича един Ваш ден.

Ставам (обикновено късно). Пия си кафето, гледайки телевизия.

След това с нетърпение отивам в ателието си, където се залавям за работа.  Слушам много музика и много работя. Приключвам, когато се изморя. Сама определям работното си време. Рaзхождам кучето си. Вечер гледам със съпруга ми да излезем някъде и да се видим с приятели.

Вяра Цанкова

Представете се?

Казвам се Вяра Ценева.

Майсторите… Бижута от естествена кожа.

А как започна всичко ?

Работех дълги години в рекламния бранш. Бях арт директор. В един момент това много ме умори и не само напуснах работа, но и реших изцяло да скъсам с рекламата. Тогава, почивайки си, започнах да правя бижута за себе си. Влюбих се в кожата, като материал. И така започна всичко.

 

С какъв проект сте се захванали сега ? Разкажете ни ?

В момента не работя по конкретен проект, защото имам страшно много поръчки и не ми остава време.  Но постоянно нещо ми се върти в главата.

Събуждате се и… Поглеждам часовника.

Заспивате с… Мисли за рая. 🙂

Какво е вашето вдъхновение / мотивация ?

Геометрията и архитектурата са моята голяма страст. За мен те са безкраен източник на вдъхновение. Дори трябваше да кандидатствам архитектура, но вместо това ме приеха в Художествената Академия.

Споделете снимка от вашия дрешник.

Вяра Цанкова

Eco Friendly – подкрепяте ли тази кауза?

Определено  подкрепям каузата. Всеки ден се стремя да бъда все по осъзната и примерна в това отношение.

Какво мислите за инициативата ни „Empty Your Wardrobe” ?

Супер добра инициативата! Предполагам, че е много приятно и любопитно за хората, като нещо ново. Споделянето на вещи (дрехи) е нещо лично и би могло да донесе много положителни емоции. Често ни е трудно да изхвърляме на бoклука дрехи, които сме харесвали. А какво по-добро от това някой друг да им се радва след нас. Аз лично с удоволствие бих се включила в следващото мероприятие.

Contacts:

FB: Vyara Tzaneva Jewellery 

E: [email protected] Tell us how your day is going.

I’m getting (usually late). I drink my coffee while watching TV.

Then I look forward to my studio where I get to work. I listening to a lot of music and I am very busy. I end when I get tired. I set my working time myself. I’m going out my dog afterwards. In the evening, I have a time with my husband to go out and meet friends.

Вяра Цанкова

Introduce yourselves?

My name is Vyara Tzeneva.

You are designing… pieces of jewellery from eco leather.

And how did everything begin?

I worked for many years in the advertising industry. I was an art director. At one point, it made me very tired and not just leaving work, but I also decided to break up with the ad. Then, resting, I began to make jewellery for myself. I fell in love with the leather as a material. And so everything started.

What project are you up to now? Tell us?

I am not currently working on a particular project because I have a lot of orders and I do not have time. But I’m constantly spinning in my head.

You wake up and … I look at the clock.

You fall asleep… Thinking of paradise.

What is your inspiration/motivation?

Geometry and architecture are my great passion. For me, they are an endless source of inspiration. I even tried to become an architect but instead, they accepted me in the Art Academy.

Share a photo from your closet.

Вяра Цанкова

Eco-Friendly – do you support this cause?

I definitely support the cause. Every day I strive to be more and more conscious and exemplary in this respect.

What do you think about Empty Your Wardrobe?

Super initiative! I guess it’s very nice and attractive for the people, like most of the new ideas. Sharing clothes is something personal and could bring many positive emotions. It is often difficult to throw away the clothes we liked on the bark. And what better than anyone else to enjoy them after us. I would personally like to join the next event.

Contacts:

FB: Vyara Tzeneva Jewellery 

E: [email protected]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *