ЩО Е ТО КРАФТ БИРА ?? WHAT IS THIS CRAFT BEAR ??

 

Може би терминът „крафт бира“ не е нова за много от вас, които обичат да релаксват с биричка. Но за нас – невежи девойки, които типично по момичешки пият вино и прегрешават от време на време с някой коктейл или шот, е нещо ново! Първата ни среща с нея беше на арт ден в Culture Lab. От тогава само за това си мислим! И тези ни мисли вдъхновиха тази статия. Да просветлим обществото.

Крафт бира се нарича бирата, произведена от малки независими пивоварни фирми. Тези пивоварни са насочили всичките си усилия към качеството на продукцията, не толкова към количеството или маркетиноговия проект. Вкусът и е по-плътен от този на традиционния представител в супермаркетите, който бива разреден за по-голямо производство.

Крафт бира

Появата на крафт бирите на пазара или както биват наричани – занаятчийски бири, е от скоро. То е следствие от революцията на микропивоварните в САЩ и Англия в началото на 80-те години.

Какви са й основните предимства:

  • Вкусът! Определено по-чист и наситен. А експериментите с него направо могат да ви смаят –бира с люти чушки, кафе, шоколад, мед, стриди… Бири отлежавали в различни бъчви и наситени с определен аромат. Доста въображение с две думи!
  • Съдържанието на алкохол. Крафт бирите са със стандартно съдържание на алкохол 5%, а не 4,5% (0,5% са си 0,5%). Някои от тях биха могли да достигнат до 20-30% алкохол.
  • Здравословните отражения. Всички сме чували, че бирата е полезна за бъбреците. Но чували ли сте, че бирата има много разтворими фибри, витамин В, антиоксиданти и силиций? Ами и ние не бяхме. Разбира се не означава, че трябва да минем на бирена диета. Но просто може да не я асоцирате с бирено коремче.
  • Качеството! Наистина, знаете че пиете бира, а не течност с цвят и вкус на бира.

Крафт бира

Сега идва въпросът „Защо не можем да я намерим в магазините?“. Къде можем да я намерим? И защо цената е по-висока?

На последния въпрос отговорът е лесен. За да се произведе една стандартна бира в промишлено количество, което да задоволи жадните гърла, е нужно по-малко количество качествен и концентриран материал. Както споменахме по-горе производителите на бира разреждат съдържанието, което им позволява по-голяма продукция за по-малко разходи. Пък и разходите за производство на конверн са доста по-ниски от тези, за производството на продукт със специално внимание към всеки вкусов детайл.

Това е и една от причините да не се намира лесно. Повечето супер и хипер маркети залагат на бързооборотни продукти. Крафт бири можете да намерите в интернет, единични заведения, фермерски базари или фестивали. Ето и едни от марките на нашия пазар:

Крафт бира

Бял щъркГларусАйляк, Диво пиво и др.

И две места в онлайн пространството където можете да поръчате бира

http://100beers.bg/ , http://www.pivoteka.bg/best-craft-beers-bg/ ,

а тук и местата където можете да я пиете с приятели:

Vitamin B , Бар De Phazz , KAANAL . Сигурно има и още много малки и интересни местенца, които предлагат такъв тип пиво, но тези са тествани и спокойно можем да си дадем думата.

Вие опитахте ли? 😉 Maybe the term ‘craft beer’ is not new to those of you who love to relax with a beer in hand. But to us, the ignorant girls who, as all girls do, drink wine and once in a while sin with some cocktails or shots, this is something new! We first tasted craft beer on an art day in Culture Lab. Since then it never leaves our minds! The thought about it inspired this article. Let us enlighten the masses.

‘Craft’ is the beer produced by small independent breweries. These breweries focus all their efforts on the quality of their production rather than the quantity or the marketing aspect. The taste is stronger compared to the beer you find in the supermarkets that is often diluted.

Крафт бира

Craft beer emerged comparatively recently on the market. It was a result of the microbrewery revolution in USA and England in the early 80’s.

Which are its main advantages:

  • The taste! Definitely sharper and richer. The experiments with it can blow your mind – beer with hot pepper, coffee, chocolate, honey, oysters flavours… Beers that have aged in different kegs and having different aroma. In a nutshell, unlimited combinations!
  • Alcohol content. By standard, craft beers contain 5% alcohol and not 4.5% (this 0.5% matters). Some of them contain up to 20-30% alcohol.
  • Benefits for your health. We all know that beer is good for your kidneys. But did you know that beer has a lot of soluble fibres, vitamin B, antioxidants and silicon? We didn’t either. Of course this doesn’t meant that we should switch to beer-only diet. But it should not be associated only with beer belly.
  • Quality! You can be sure that you are drinking beer and not beer-flavoured and -coloured liquid.

Крафт бира

And here rises the question “Why can’t we find it in the shops?”. Where can we find it? And why is it more expensive?

The answer to the last question is easy. To produce standard beer in industrial quantity to quench the thirst of the masses smaller amount of quality concentrate is needed. As we mentioned above, manufacturers dilute the contents which ensures them larger production on smaller cost. Also, the expense on mass production products is less compared to a product manufactured with special attention to every detail.

This is one of the reasons why craft beer can’t be found easily. Most supermarkets count on fast sellers. Craft beer can be found online, in a few bars, farmer markets and festivals. Here are some of the brands available on our market:

Крафт бира

White storkGlarusAilyak, Wild bear and etc.

Two pages online where you can order craft beer:

http://100beers.bg/ , http://www.pivoteka.bg/best-craft-beers-bg/ ,

Places where you can enjoy it with friends:

Vitamin B , Бар De Phazz , KAANAL . С

Surely there are other small and interesting places that offer craft beer, but these have been tested and you’ve got our word for them.

Have you tried it? ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *