ТВОРЦИ НА ИДЕИ – ТОРТИ „КОЛЕКЦИЯ“ CRAFTS OF IDEAS – CAKES „KOLEKCIA“

Представете се ?  

“Торти Колекция“. Ние сме екип от 14 души, всеки е специален и различен.

Разкажете ни как протича един Ваш ден.  

Всеки ден за нас е не просто работен. Изпълнен е с много динамика и срещи с клиенти. Това да изпълняваме техните желания и да правим празника им незабравим, е щастие за нас! Защото нашата най-голяма радост е тази на другите!

56 55

Майсторите…  

Нашите творения се изработват от висококачествени продукти, в съчетание  с дългогодишния ни опит, талант и много любов!

А как започна всичко ?    

Всичко започна с една мечта ! Мечтата се превърна в идея, ние й дадохме криле и тя стана реалност! Събрахме най-добрия екип и вече две години продължаваме да мечтаем и да сбъдваме заедно!

 

 

С какъв проект сте се захванали сега ? Разкажете ни ?

Предстои ни откриване на втората ни сладкарница. Отново е в Пловдив, в МОЛ Марково Тепе. Проектът е грандиозен! Смеем да твърдим, че това ще е най-модерната сладкарница в града! Нашите скъпи клиенти ще бъдат приятно изненадани! Още малко търпение!

Събуждате се и… 

Събуждаме се с желанието да изживеем поредния вълнуващ ден! Да творим с любов!

Заспивате с…  

Със следващата мечта и идеята за осъществяването й!

Какво е вашето вдъхновение / мотивация ?

Щастието в очите и усмивките на лицата на тези, които избират „Торти Колекция“. Това е истинското щастие за нас!

 

Споделете снимка от вашия дрешник.

Eco Friendly – подкреяпяте ли тази кауза?

Разбира се! Опазването на околната среда е изключително важно!

Какво мислите за инициативата ни „Empty Your Wardrobe” ?  

Харесва ни! Нещо различно, забавно и полезно!

W: http://www.tortikolekcia.com/

FB: ТОРТИ Колекция Could you, please, introduce yourself?  

„Cakes Collection „. We are a team of 14 people, each is special and different.

Tell us how it’s going on one day of yours.  

Every day for us is not just working. It is filled with a lot of dynamics and meetings with clients. That we fulfil their desires and make their holiday unforgettable is a fortune for us! Because our greatest joy is that of others!

56

55

You are master in… 

Our creations are made of high-quality products, combined with our long experience, talent and love!

How did you start?    

Everything started with a Dream! The Dream turned into an idea, we gave it wings and become reality! We gathered the best team and already two years we continue dreaming.

What project are you up to now? Tell us?

We are about to open our second sweet shop. It is again in Plovdiv, in Markovo Tepe Mall. The project is spectacular! We dare to say that this will be the most fashionable confectionery in town! Our dear customers will be pleasantly surprised! A little more patience!

Wake up and …

We wake up with the desire to experience another exciting day! Let’s create with love!

You fall asleep and…   

With the next dream and the idea of doing it!

What is your inspiration / motivation?

Happiness in the eyes and smiles of the faces of those who choose „Cakes Collection“. This is the real happiness for us!

Share a photo from yours closet.

Eco Friendly – do you support this cause?

Of course! Protecting the environment is extremely important!

What do you think for the initiative „Empty Your Wardrobe“?   

Like it! Something different, fun and useful!

W: http://www.tortikolekcia.com/

FB: ТОРТИ Колекция

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *