ТВОРЦИ НА ИДЕИ – NIXA IDEA CREATORS

Представете се?

Ние сме Даниела и Мария, двете имена, които се крият зад Nixa .

Майсторите….

Дрехи , които да съчетават в себе си едновременно удобство, комфорт, стил и малко провокативност.  Да се комбинират лесно и да  бъдат подходящи, както за офис,така и за парти след това, като добавим например интересно бижу или обувки на висок ток.

Разкажете ни как протича един Ваш ден.

Започваме с кафе и музика, и така целият ден. Творим, обсъждаме, изпробваме. Общуваме с клиенти и им помагаме да направят правилния избор относно модел и размер. Понякога решаваме проблеми, свързани с  доставчици и институции .

А как започна всичко?

Истината е, че стоях пред пълен гардероб  и не знаех какво да облека. Тогава реших, че искам да правя дрехи. Започна като мечта, а с любов, вяра и много работа създадохме NIXA .

nixa

С какъв проект сте се захванали сега? Разкажете ни?

В момента подготвяме пролетно – лятната си колекция, а новият проект, по който работим, е детска колекия.

Събуждате се и… задължително първо е кафето.

Заспивате с… чаша вино.

Какво е вашето вдъхновение / мотивация?

Вдъхновението си черпим от нас самите . Екипът ни е само от жени, като всяка е много различна . Ние самите знаем колко е неприятно да те стяга панталона, роклята ти да пада цяла вечер или презрамките да се впиват. Стараем се да избегнем всички тези неща, които дразнят нас самите в една дреха, за да  се чувстват дамите красиви и женствени, но едноврвменно с това удобно и комфортно.

Споделете снимка от вашия дрешник.

my wardrobe

 

Eco Friendly – подкрепяте ли тази кауза?

Подкрепяме я, самите ние се стремим да създаваме дрехи с дълъг живот, а не да сме част от бързооборотната модна индустрия.

Какво мислите за инициативата ни „Empty Your Wardrobe”?

Страшно много ни харесва идеята, смятаме, че каузата също е Eco friendly- така дрехите имат по – дълъг живот, вместо да бъдат изхвърлени. С нетърпение очакваме следващото Ви събитие.

 

Contacts:

Facebook: NIXA 

Web: http://www.nixaclothing.com/

 

 

 

 

 

 

Introduce yourselves?

We are Daniela and Maria, the two names behind Nixa .

You create….

Clothes that combine convenience, ease, style and a little provocation all at the same time. Being easy to combine and suitable for both the office and a party afterwards by adding an interesting jewel or high heels, for example.

Tell us about a typical day at work.

We start with coffee and music, and continue the same way throughout the entire day. We create, discuss, and try things out.
We talk to our clients and help them make the right choice for model and size. Sometimes we solve problems related to suppliers and institutions.

And did it all begin?

The truth is that I was standing in front of a full wardrobe and didn’t know what to wear. Then I decided that I want to make clothes. It began as a dream and with love, believe and hard work we created NIXA.

nixa

What project are you working on now? Tell us about it?

At the moment we are preparing our spring-summer collection and the new project we are working on is a children’s collection.

You wake up and … 

First thing must be coffee.

You fall asleep with

With a glass of wine.

What is your inspiration / motivation?

Our inspiration comes from within us. Our team consists of women only and each one is very different. We ourselves know how uncomfortable it is to have tight pants on, a dress that slips off the entire evening or straps that dig into your shoulders. We try to avoid all of those things that irritate ourselves in a piece of garment so that the ladies can feel beautiful and feminine but at the same time comfortable and at ease.

Share with us pictures from your wardrobe.

my wardrobe

 

Eco Friendly – do you support the cause?

We support it, we strive ourselves to create clothes with a long life-span and not be a part of the fast-consumption fashion industry.

What do you think about our initiative „Empty Your Wardrobe”?

We really like the idea, we think that the cause is also Eco friendly – that way the clothes have a longer life instead of being thrown away. We are very excited about your next event.

Contacts:

Facebook: NIXA 

E-mail: http://www.nixaclothing.com/

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *