МОЯТА ПРОФЕСИЯ – МОДЕН ДИЗАЙНЕР/LENA-LENA MY PROFESSION – FASHION DESIGNER /LENA-LENA

Каква е твоята професия?

Моята професия е трудна за описване. По принцип би трябвало да се водя моден дизайнер, но мисля, че изпълнявам още 5 функции. Напоследък се чувствам като специалист по всичко и по нищо в същото време.

А такъв ли си по призвание?

Определено съм моден дизайнер по призвание. Обожавам работата си, чувствам се себе си, когато се занимавам с това.

Моден дизайнер

 

Как избра да станеш…?

Това беше моя мечта от ранна възраст. В един момент реших, че се намирам в идeална позиция в живото си, в която мога да опитам да последвам мечтите си и го направих.

Какъв мечтаеше да бъдеш като малък?

Модният дизайн е моя мечта от съзнателната ми възраст. Трябва обаче да призная, че имах друга мечтана професия като дете. Исках да стана магьосник или както го наричах тогава „магесничка“. Нищо не знае, може някой ден да ми домилее пак за тази мечта и да се пробвам и в тази професия.

Какво ти дава всеки един твой работен ден?
Работните ми дни са различни като настроения. Понякога съм забързана и изморена. Друг път весела и енергична. Общото между тях обаче е, че накрая на деня си мисля колко съм щастлива с работата си.

А какво ти взима?

Напоследък ми взима силите. Хаха.

Какво хапваш на обед? Къде?

Обедът ми е много импровизиран. Обикновено е салата и обикновено аз съм я направила.

Какви са колегите ти?

 

Нямам преки колеги, с които да се застоявам цял ден. Имам обаче хора, с които работя косвено и всички са различни. Някои са позитивни и усмихнати, други вдъхновяващи, трети носят непоклатимо спокойствие. Общо взето само позитивни качества.

Имате ли dress code на работното място?

Дрес код твърдо няма. Все пак в момента съм само аз и ако искам мога да съм и по пижама. Хаха. Естествено се стремя винаги да изглеждам добре, нищо, че само аз си се виждам.

В ежедневието какъв е вашият стил на обличане?

Същият като на работа. Бих го описала като еклектично-небрежен.

Какво би посъветвал хората, които искат да се занимават с моден дизайн ?

Ако смятат, че са добри и че има какво да предложат, просто да го направят. Времето се изнизва толкова бързо, че не може човек да си позволи да се занимава с нещо, което не харесва.

С какво се гордееш?

Миналата седмица ме поканиха в университета ми по случай 8ми март. Имахме семинар с тема жените на ръководни позиции. Бяхме 8 жени, които разказахме за работата си. Беше ми приятно да съм оценена от по този начин.

Към какво си се устремил?

Към развитие на бизнеса си.

Защо АЗ да избера да стана като ТЕБ ?

Не знам дали ти се занимава с това. Ако не е твоята страст, недей. Ако да, действай, ти можеш! хаха

Сподели с нас снимка от работното място.

Споделям 🙂

Contacts:

FB: Lena-Lena

Website: www.lena-lena.com What is your profession?

My profession is hard to describe. Generally, I am a fashion designer, but I believe I have at least 5 more functions. Lately I’ve been feeling like an expert on everything and nothing in the same time.

Is this your calling?

Fashion design is definitely my calling. I love my job and I am being myself while doing it.

Моден дизайнер

How did you decide to become…?

It was my dream since childhood. At one point in my life I decided that I am the right stage to try and follow my dream, and that’s what I did.

What was your dream job as a kid?

To be a fashion designer was my dream since I can remember. But I have to admit that I had another dream job when I was a child. I wanted to be a magician. Who knows, maybe one day I will feel nostalgic and try my hands on it.

What do you get by each day spent working?

My days are as different as moods. Some days I am in a hurry and tired. Others I am joyous and energetic. Yet, at the end of each day I always think how happy I am with my work.

What do they take from you?

Lately, my energy. Ha-ha.

What do you have for lunch? And where?

My lunch is quite improvised. Normally it’s a salad that I’ve made.

Tell us about your colleagues?

I have no direct colleagues to engage with throughout the day. I’ve got people I work with indirectly and they are all very different. Some are positive and smiling, others are inspiring, there are also those with unwavering peacefulness. Generally speaking, people having positive qualities.

Do you have dress code at work?

Not a strict one. After all, at the moment it’s only me, so if I want to, I can wear my pj’s. Ha-ha. Naturally I always try to look good, regardless of the fact that only I can see it.

What’s your everyday style of clothes?

Same as the one for work. I can describe it as eclectic and casual.

What advice can you give to those who want to work in the fashion design field?

If I think they are talented and have something to offer, I’ll say ‘just do it’. Time flies away so fast that you can’t afford to do something you dislike.

What are you proud of?

Last week the university I graduated from invited me to celebrate 8th of March. There was a seminar discussing women in managing positions. We were 8 women guests who talked about their job. It was nice to be appreciated in this way.

What are you aiming for?

Growing my business.

Why should I choose to be like you?

I don’t know if you like to deal with fashion design. If this is not your passion, don’t. If it is, go for it, you can do it! Ha-ha.

Share with us pictures from your work place.

Sharing 🙂

Contacts:

FB: Lena-Lena

Website: www.lena-lena.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *