ТВОРЦИ НА ИДЕИ – Cheese&Ashtray CRAFT IDEAS – CHEESE&ASHTRAY

Представете се?

Александра и Даниел – Cheese&Ashtray

Двойка сме, но сме отличници един за друг. Отне ни няколко години да превърнем приятелството в нещо по-красиво, но си струваше. Както впрочем и самия проект.

 

Майсторите……

Обожаваме татуировките, дотуърк, принтовете. Красивите илюстрации и картинки. Тази страст ни обедини да създадем Cheese&Ashtray – аз рисувам и шия, той печата и снима. Искахме да намерим достъпен начин те да стигнат до повече хора, да се носи не само в кожата. Използваме техниката на сито-печата или директно рисуваме. Имаме и няколко верни помощници.

А от къде дойде името?

Името дойде спонтанно, искахме да е необичайно и странно. Направихме брейнсторминг с първите две неща наум и единодушно решихме да бъде това 🙂

Разкажете ни как протича един Ваш ден. 

Даниел – В решаване на тройни интеграли.

Александра – Всъщност не е далече от истината. Ежедневието на млад творец е многофункционален мултитаскинг. Сменяш скоростите няколко пъти, задължително изневиделица. Голям стрес е, но  не си го представям другояче, човек трябва да се бори да постигне каквото си е наумил, а защо не и повече. 🙂

А как започна всичко?

С много шотове и още повече луди идеи една връз друга.

С какъв проект сте се захванали сега? Разкажете ни?

Подготвяме се за няколко участия и мислим нови дизайни.

Cheese&Ashtray
Снимка от tattoo къщичката им на Капана фест, където взеха участие

Събуждате се и…

Даниел – Снузваме и пак заспиваме.

Александра – Аз обаче колкото по-рано стана, толкова повече енергия имам.

Заспивате със… сигурност без дрехи.

Какво е вашето вдъхновение / мотивация?

Александра – Процесът на създаване. Обожавам да правя това, което правя.

Даниел – Разходките, планината, почивките, морето, спокойствието…

Споделете снимка от вашия дрешник. 

Cheese&Ashtray

Eco Friendly – подкрепяте ли тази кауза?

Абсолютно. Избягваме естествената кожа и се стремим да работим изцяло памучни материи. Реално сито-печатът, с боите, които ползваме изисква това, така че просто ни се получи.

Какво мислите за инициативата ни „Empty Your Wardrobe”?

Страхотна е! Пести време, пък и никога не знаеш на какви съкровища ще попаднеш. Яд ни е само, че все не се нацелваме с датите тук, но сме имали късмета да посетим подобни инициативи извън страната.

Contacts:

FB: Cheese&Ashtray Introduce yourselves?

Alexandra and Daniel – Cheese & Ashtray

We are a couple, but we are excellent for each other. It took us a few years to turn friendship into something more beautiful, but it was worth it. As indeed the project itself.

You are designing…

We love the tattoos, the princess, the princesses. Beautiful illustrations and pictures. This passion united us to create Cheese & Ashtray – I paint, he prints and shoots. We wanted to find an accessible way to reach more people. We use the stitch technique or we paint directly. We have some faithful helpers.

And where did the name come from?

The name came spontaneously, we wanted to be unusual and weird. We did brainstorming with the first two things in mind and unanimously decided to be this 🙂

Tell us how your day is going.

Daniel – In solving triple integrals.

Alexandra – Actually, it is not far from the truth. The everyday life of a young artist is a multi-featured multitasking. You change the speeds several times, necessarily out of the blue. It is a great stress, but I do not imagine it differently, one has to fight to achieve what he has been thinking, and why not more. 🙂

And how did everything begin?

With lots of shots and even more crazy ideas on each other.

What project are you up to now? Tell us?

We are preparing for several shows and we are thinking of new designs.

Cheese&Ashtray
Снимка от tattoo къщичката им на Капана фест, където взеха участие

Wake up and …

Daniel – We sleep and fall asleep again.

Alexandra – But the earlier I get, the more I have energy.

You fall asleep … with no clothes for sure.

What is your inspiration/motivation?

Alexandra – The Process of Creation. I love to do what I do.

Daniel – Walks, mountain, rest, sea, tranquillity.

Share a photo from your closet. 

Cheese&Ashtray

Eco-Friendly – do you support this cause?

Absolutely. We avoid natural leather and strive to work entirely on cotton fabrics. In fact, the screen-printing, with dyes techniques we use requires this, so we just get it.

What do you think of about Empty Your Wardrobe?

It is awesome! It saves time, and you never know what treasures you will find. It is just that we are not sure of the dates here, but we were lucky to visit such initiatives outside the country.

Contacts:

FB: Cheese&Ashtray

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *