ПЪНК.ГРЕШКА В ОБЩЕСТВОТО?

До колко „Пънк.Грешка в обществото?“ е близка и различна от Колекция ЗОВВ? Въпреки , че ЗОВВ е създадена от материали, с които разполагахме, което води до много съображения и компромиси, все пак има моя характер . „Пънк.Грешка в обществото?“ е колекция, вдъхновена от най-любимите ми неща – пънка и поезията на К.Павлов, които са формирали…