ДРЕХИТЕ ГОВОРЯТ

Не изхвърляйте своите ненужни дрехи, които се трупат в гардероба месец след месец! Доведете ги на ВЪРТИДРЕШКА. При нас те ще открият нов живот и ще бъдат скъпоценното “бижу” за новия им притежател.

Ние от Empty Your Wardrobe ревносттно се борим с бързата мода и свръхконсумацията. С това видео представяме дрехите като живи организми, които имат душа, чувства и искат да бъдат третирани с уважение.

Отношението ни към вещите, дрехите, предметите е равнозначно на това към приятелите и природата – то има отражение върху тях. Понякога резултатите са мигновени и осезателни, друг път се проявяват на по-късен етап. Затова нека не се заблуждаваме, че те няма да имат ефект, щом не го виждаме моментално.

Важно е и как се отнасяме към себе си, какви грижи полагаме за вътрешния си мир и външната си красота. Същото упорство и внимание следва да отдадем и на околната среда, като да Споделиш, да Дадеш, да Зарадваш са красивите жестове, които ни движат напред.